عدم نمایش میله زمانی فعالیت در مایکروسافت پراجکت 2010

چنانچه تاکنون در گزارشاتی که از گانت چارت مایکروسافت پراجکت استفاده می‌شود به دنبال عدم نمایش میله زمانی برخی از فعالیت‌ها از گانت چارت بوده‌اید،‌ می‌توانید یکی از امکانات مایکروسافت پراجکت را استفاده کنید.

1. فیلد Hide Bar را به لیست فیلدهای جدول Entry اضافه کنید.

2. مقدار این فیلد را که به صورت پیش فرض No است به Yes تغییر دهید.

Before Hide Bar

After Hide Bar

نکته : اگر در تصاویر دقت کرده باشید همزمان با عدم نمایش میله زمانی فعالیت، ارتباطات فعالیت نیز نمایش داده نمی‌شود. به همین دلیل لازم است در هنگام کار با برنامه زمانبندی به منطق ارتباطی فعالیت‌ها توجه کافی داشته باشید.

کلمات کلیدی : مایکروسافت پراجکت 2010 ،ماکروسافت پراجکت 2010 ، مایکروسافت پروجکت 2010 ، ماکروسافت پروجکت 2010 ، Microsoft Project 2010 ، آموزش نرم افزار کنترل پروژه ،‌ آموزش Microsoft Project 2010 ،‌‌آموزش مایکروسافت پراجکت 2010 ،‌‌‌ آموزش ماکروسافت پروجکت 2010

 

/ 0 نظر / 349 بازدید