مدیریت پروژه نوین

مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و سیستم مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)

آموزش مايکروسافت پراجکت (Microsoft Project Training)

نگاه اجمالي نرم‌افزارهاي برنامه‌ريزي وكنترل پروژه امروزه نقش زيادي در ارائه‌برنامه‌هاوگزارشات پروژه دارند. بهمين دليل افرادي كه در زمينه مديريت پروژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
4 پست
خرداد 91
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
18 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
4 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
5 پست