مشاهده وضعیت فعالیت‌های پروژه در مایکروسافت پراجکت 2010

1.  در جدول گانت چارت از زبانه Format در بخش Columns بر روی Insert Column کلیک کنید.

2.  از لیست فیلدها ،‌Status  را انتخاب کنید.

3.  از زبانه Project و در بخش Properties بر روی Project Information کلیک کنید.

4. در بخش Status Date تاریخ وضعیت را مشخص کنید.

5. فعالیت‌های پروژه و سپس پروژه را به روز‌رسانی کرده و در ستون Status وضعیت فعالیت‌ها را مشاهده کنید.

نکته مهم : به دلیل اینکه در این روش نمی‌توان از اطلاعات Baseline استفاده کرد نمی‌توان وضعیت برنامه‌ای و واقعی فعالیت‌ها را مقایسه کرد.

 

کلمات کلیدی : مایکروسافت پراجکت 2010 ،ماکروسافت پراجکت 2010 ، مایکروسافت پروجکت 2010 ، ماکروسافت پروجکت 2010 ، Microsoft Project 2010 ، آموزش نرم افزار کنترل پروژه ،‌ آموزش Microsoft Project 2010 ،‌‌آموزش مایکروسافت پراجکت 2010 ،‌‌‌ آموزش ماکروسافت پروجکت 2010

/ 0 نظر / 97 بازدید