ایجاد پروژه جدید در پریماورا (P3)

٢. پنجره  Add a New Project باز می‌شود.

 

٣. در ذیل بخش‌های مختلف به تقکیک توضیح داده شده است:

با استفاده از گزینه Browse مسیر ذخیره پروژه را انتخاب کنید. ( محل ذخیره‌سازی پروژه را در فولدری که در مطالب بالا به آن اشاره شد قراردهید)

 •  Project Name نام پروژه را وارد کنید. ( نکته : نام پروژه باید 4 کاراکتر باشد)
 •  Number/Version : شماره نسخه‌های برنامه را وارد کنید. در این بخش می‌توان حداکثر 16 کاراکتر وارد کنید. چنانچه نسخه‌های مختلفی از پروژه را ایجاد می‌کنید پیشنهاد می‌شود از تاریخ به عنوان مرجع نسخه‌های برنامه استفاده کنید.
 • Project  title : عنوان پروژه یا شرحی از پروژه را وارد کنید. در این بخش حداکثر می‌توان 36 کاراکتر را وارد کرد.
 • Company Name : نام شرکتی که پروژه مربوط به آن است را وارد کنید. در این بخش می‌توان حداکثر 36 کاراکتر را وارد کرد.
 • Planning Unit : واحد زمانی برنامه‌ریزی پروژه را برای محاسبه مدت زمان فعالیت‌ها،‌ زمانبندی و دیگر مقادیر مانند شناوری انتخاب کنید. هنگامی که واحد زمانی برنامه‌ریزی را برای پروژه جدید انتخاب کردید تنها زمانی می‌توانید واحد برنامه‌ریزی زمانی را تغییر دهید که پروژه را با نام دیگری ذخیره کنید.
 • Workdays/Week : اگر واحد زمانی برنامه‌ریزی پروژه را Day تعریف کرده باشید می‌توانید تعداد روزهای کاری هفته را مشخص کنید.
 • Week Starts On : در این بخش روز شروع هفته کاری را مشخص کنید. انتخاب روز در این قسمت اثری بر پروژه‌های ساعتی یا ماهیانه ندارد.
 •  Project Start : در این بخش تاریخ شروع پروژه را مشخص کنید. نرم افزار این تاریخ را به عنوان تاریخ Data Date‌ برای شروع محاسبات زمانبندی استفاده می‌کند. ( Data Date : تاریخی است که نرم افزار برای شروع محاسبات زمانی از آن استفاده می‌کند. هنگامی که پیشرفت پروژه را ثبت می‌کنید تاریخ Data Date را به Current Date تغییر دهید)
 • Project must finish by : در این بخش تاریخ پیش‌بینی پایان پروژه را وارد کنید. چنانچه در این بخش تاریخی را وارد کنید برای پروژه محدودیت ایجاد کرده و اثرات منفی بر روی شناوری و زمان سایر فعالیتهای پروژه بگذارد. بهتر است زمان پایان پروژه را به منطق برنامه‌ریزی و ارتباطات فعالیت‌های پروژه واگذار کنید.
 • Decimal Places : در این بخش تعداد ارقام اعشار را جهت نمایش اعداد و ارقام مشخص کنید. در نرم‌افزار حداکثر می‌توان تا 2 رقم اعشار نمایش داد.
 • Add This New Project To A Project Group :‌ اگر چک باکس این گزینه را فعال کنید می‌توانید پروژه را به عنوان قسمتی از یک گروه پروژه مشخص کنید.
 • Project Group : اگر می‌خواهید پروژه‌ای را که قسمتی از یک گروه پروژه است را به گروه مورد نظر اضافه کنید از گزینه آبشاری در جلوی Group استفاده کرده و گروه مورد نظر را انتخاب کنید. اگر گروه پروژه در فولدر دیگری بود با استفاده از گزینه Browse مسیر Current Folder را انتخاب کرده و پروژه را در فولدر یکسان به عنوان گروه پروژه ایجاد کنید. برای ایجاد گروه پروژه جدید نام چهار کاراکتری ( حرف ،‌ عدد ،‌ ترکیب هر دو ) وارد کنید.
 • Project ID : در این بخش در پروژه‌های گروهی یک کد برای زیر پروژه تعریف شده که با این کار زیر پروژه با این سیستم کدینگ به پروژه اصلی متصل می‌شود. Project ID کدی 2 حرفی است که به صورت پیش‌فرض ایجاد می‌شود و قابلیت تغییر را نیز دارد.

۴. پس از تعیین و ورود اطلاعات در بخش‌های مختلف گزینه Add‌ را انتخاب کنید.

/ 0 نظر / 268 بازدید