مزایای استفاده از پراجکت سرور در سازمان‌ها

ماکروسافت آفیس پراجکت سرور ۲۰۰۷ به رده‌های مدیریتی سازمان‌ها کمک می‌کند پروژه‌ها و منابع سازمان را به طور موثر مدیریت کنند. ماکروسافت ، پراجکت سرور ۲۰۰۷ را برای نیازهای سازمانی در جهت هماهنگی تیم کاری ،‌ استانداردسازی در مدیریت پروژه ، برنامه‌ها و مدیریت متمرکز منابع طراحی‌کرده است. پراجکت سرور ۲۰۰۷ مخزن مرکزی برای اطلاعات فراهم می‌کند که سازمان‌ها می‌توانند پروژه‌ها را تحلیل ،‌ مدیریت و گزارش‌گیری‌کنند.

با استفاده از پراجکت سرور ۲۰۰۷ سازمان می‌توان فعالیت‌‌‌‌ها را برای دستیابی به کارایی و هماهنگی بیشتر به صورت موثر مدیریت کرد. ۱۰ مزیت استفاده از پراجکت سرور ۲۰۰۷ به شرح زیر است:

١. افزایش هوش تجاری سازمان

پراجکت سرور ۲۰۰۷ امکان مشاهده عملکرد سازمانی،‌ روند پیشرفت، ‌مدیریت ریسک و تشخیص اختلافات سرمایه‌گذاری را برای مدیر پروژه فراهم می‌کند. می‌توان مانند ماکروسافت شرپوینت سرور ۲۰۰۷ از سرویس‌ گزارش‌دهی از طریق گزارش‌های تجاری مشترک، برای تسهیم اطلاعات بهره برد. اطلاعات پیش ساخته قابل گسترش‌اند و ارتباط اطلاعاتی برای ساخت برگه‌‌‌‌های امتیازدهی و داشبورد‌‌‌های مدیریتی جهت تسهیل در تصمیم‌گیری مدیران در برابر وضع پروژه‌‌‌‌های موجود و همچنین دستیابی به فرصت‌‌‌های جدید را فراهم می‌‌کند.

٢. هماهنگی و همکاری آسان

یکی از اهداف استفاده از پراجکت سرور ۲۰۰۷ اطمینان از تسهیم اهداف و فعالیت‌‌‌‌های مشترک با کارایی زیاد بین اعضای تیم یک پروژه، به ویژه در شرایطی مانند پراکندگی جغرافیایی، است.  پراجکت وب اکسس دسترسی مبتنی بر وب به اطلاعات مهم و اصلی ذخیره شده در پراجکت سرور ۲۰۰۷، تسهیم دانش،‌ همکاری یکنواخت برای تکمیل فعالیت‌‌‌ها و اقلام قابل تحویل پروژه برای به روزرسانی و تغییر آن را فراهم می‌کند.

٣. مدیریت اثربخش منابع سازمانی

بسیاری از سازمان‌‌‌ها بیش از این که به هزینه بالا و تاخیرها در اجرای یک پروژه توجه کنند، به دنبال راهی برای بالابردن کارایی و اثربخشی منابع سازمانی خود هستند. پراجکت سرور ۲۰۰۷ به مدیر پروژه کمک می‌کند به درستی  و با دقت نیاز‌‌‌ها را به صورت کارا برای توسعه منابع و برنامه‌ریزی آینده سازمان ارزیابی کند. سازمان با این روش از افراد شایسته و کارا برای انجام پروژه‌‌‌‌های مهم و ارائه خروجی‌‌‌‌های بهینه بهره‌مند می‌شود. با استفاده از پراجکت سرور می‌توان میزان در دسترس‌بودن منابع، میزان استفاده و پیشرفت کار‌‌‌ها از طریق برگه زمانی یا تایم شیت را پی‌گیری کرد.

 

۴. مدیریت صحیح چرخه حیات پروژه

یک پروژه در پراجکت سرور با پیشنهاد و ورود آن در پراجکت وب اکسس شروع می‌شود. با این ابزار می‌توان پروژه پیشنهادی را به پروژه اجرایی تبدیل، پیشرفت فعالیت‌‌‌های آن را ثبت و فعالیت‌‌‌های آن را پی‌گیری کرد. همچنین می‌توان نما‌‌‌های جامعی برای سازمان در تمام مراحل چرخه حیات پروژه برای اخذ تصمیم‌‌‌‌ها بهتر ایجاد کرد.

۵. مدیریت ساده و جامع

مدیر پروژه می‌تواند در پروژه‌‌‌‌های قدیمی از شرپوینت یا پراجکت وب اکسس استفاده کند. در صورتی که پروژه‌‌‌‌ها از نظر استراتژیک دارای اهمیت زیادی باشند می‌توان آن‌‌‌ها را برای پی‌گیری بودجه و منابع در محیط پراجکت سرور متمرکز کرد. برنامه‌‌‌‌هایی با مقیاس بزرگتر را می‌توان به راحتی به چندین زیر پروژه تقسیم و مدیریت کرد و ارتباط آن‌‌‌ها را به بهترین روش برقرار کرد.

۶. توسعه و بهبود مداوم

سازمان‌‌‌ها به طور افزایشی در حال استانداردسازی فرایند‌‌‌ها برای بهبود عملیاتی، کارایی بیشتر و مدیریت اثربخش پروژه‌‌‌‌های پیچیده هستند. پراجکت سرور ۲۰۰۷ به سازمان امکان تعریف فرایند‌‌‌های تکرارپذیر را به عنوان الگو، استفاده از بهترین الگو و فرایند‌‌‌های بهبودیافته برای جاری‌شدن در سازمان را فراهم می‌کند. مدیر پروژه می‌تواند از سیستم‌‌‌‌های جریان کار خودکار که باعث کاهش محسوس در هزینه‌‌‌‌ها، ‌سریع‌ترشدن زمان انجام کار‌‌‌ها و در نهایت افزایش کیفیت انجام فعالیت‌‌‌های پروژه می‌شود، استفاده کند.

٧. به‌کارگیری استراتژی

کارایی سازمان‌‌‌ها در انجام پروژه بدون توجه به حجم کاری بالا و ظرفیت منابع، کاهش یافته و در نتیجه باعث بروز سربار‌‌‌های اضافی،‌ از دست دادن نیروی توانمند، کاهش دانش و همچنین کاهش روحیه کارکارکنان و نارضایتی آن‌‌‌ها می‌شود. برای دست‌یابی به نگرشی منطقی در خصوص افزایش تعهد کاری و بالابردن توان منابع سازمانی در سازمان، ابزار پراجکت سرور ۲۰۰۷ با طراحی برنامه‌ای برای منابع سازمانی امکاناتی را فراهم می‌کند که اگر استراتژی سازمان در رابطه با پروژه‌‌‌‌ها مشخص باشد می‌توان با استفاده از برنامه منابع انسانی موجود، نسبت به انجام پروژه با استفاده از منابع داخلی سازمان یا برون‌سپاری پروژه اقدام کرد.

٨. استفاده از تکنولوژی موجود

ابزار پراجکت سرور ۲۰۰۷ با استفاده از Microsoft Windows Server ، Microsoft SQL Server و Windows SharePoint Services راهکاری برای استفاده از مهارت‌‌‌های سازمانی از طریق تکنولوژی‌‌‌‌های موجود فراهم می‌کند. ابزار پراجکت سرور ۲۰۰۷ شامل ابزار‌‌‌های یکپارچه‌ای با سیستم Office،‌ سیستم‌‌‌‌های ERP، پورتفولیو سرور ۲۰۰۷ است، این قابلیت‌‌‌ها استفاده از ابزار پراجکت سرور ۲۰۰۷ را به عنوان راهکاری مقرون به صرفه و ارزان فراهم کرده است.

٩. بازگشت سرمایه

ابزار پراجکت سرور ۲۰۰۷ و نرم‌افزار‌‌‌های جانبی با افزایش توان و کارایی اعضای سازمان،‌ تسریع زمان انجام فعالیت‌‌‌ها، ‌کاهش هزینه‌‌‌‌ها و بهبود مدیریت زمان در پروژه‌‌‌‌ها بازگشت مثبت سرمایه‌ای را باعث می‌شود. در مدیریت سبد پروژه‌‌‌‌های IT پراجکت سرور ۲۰۰۷ باعث کاهش ۵-۲ درصد هزینه‌‌‌‌ها، افزایش۵۰-۲۵ درصد کارایی و تخصیص ۱۵-۱۰ درصد بودجه به پروژه‌‌‌‌های استراتژیک می‌شود. بهترین عملکرد در توسعه و نوآوری و ارائه محصول جدید به بازار، استفاده و به کارگیری فرایند‌‌‌های سخت و فناوری توسعه و جستجو و کار کردن روی فعالیت‌‌‌های تجاری است که می‌تواند زمان انجام پروژه را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

١٠. راهکار مدیریت پروژه جامع

با استفاده از راهکار مدیریت پروژه جامع و ابزار‌‌‌های مدیریت سبد پروژه‌‌‌‌ها و با توجه به هماهنگی پراجکت سرور با دیگر ابزار‌‌‌ها و نرم‌افزار‌‌‌ها، می‌توان از ابزار Project Portfolio Server 2007 برای تکمیل پراجکت سرور ۲۰۰۷ استفاده کرد. مدیر پروژه با استفاده از این راهکار، می‌تواند از تصمیم‌‌‌‌های استراتژیک و هماهنگ با اهداف تجاری مطلع شده و به بازگشت سرمایه بیاندیشد.

/ 0 نظر / 152 بازدید