نمایش آیکون PDF در مستندات موجود در شیرپوینت 2010

3. به مسیر زیر وارد شده و فایلی با نام DOCICON.XML‌ را با Notepad باز کنید.

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\XML

4. بخش <ByProgID> را نادیده گرفته و به انتهای محتویات فایل رفته تا به بخش <ByExtension> برسید.

5. در بخش <ByExtension> عبارت <”Mapping Key=”pdf” Value=”PDF.gif /> را وارد کنید.

 6. برای تسریع در کار می توان یکی از خطوط کد را کپی کرده و در زیر یکی از کدها درج کنید.

 7. فایل Notepad را ذخیره و در نهایت ببندید.

 8. IIS را Restart کنید.

کلمات کلیدی : شرپوینت 2010 ، شیرپوینت 2010 ،پرتال پروژه ، راهکارمدیریت پروژه سازمانی ،‌ EPM 2010 ، Enterprise Project Management 2010 ، SharePoint 2010 


/ 0 نظر / 326 بازدید