شناسنامه پروژه در مایکروسافت پراجکت 2007

یکی از مواردیکه در استفاده از نرم افزار ماکروسافت پراجکت مورد توجه کمی قرار می‌گیرد تکمیل اطلاعات جانبی پروژه می‌باشد که به اصطلاح شناسنامه پروژه نامیده می‌شود. تکمیل و مد‌نظر قرادادن برخی موارد در شناسنامه پروژه باعث می‌شود در ادامه کار با نرم‌افزار برخی از مشکلات و نیازها مرتفع گردد.

برای استفاده از شناسنامه پروژه مراحل ذیل را انجام دهید :

1. از منوی File گزینه Properties را انتخاب نمائید.


2. در پنجره Properties تب Summary را انتخاب نمائید.

  • Title : نام پروژه                                                 
  • Subject : موضوع پروژه
  • Author : کاربر سیستم
  • Manager : مدیر پروژه
  • Company : نام شرکت
  • Category : نوع پروژه
  • Keywords : کلمات کلیدی
  • Comments : توضیحات کلی درباره پروژه
  • Save preview picture : تصویر کوچکی از برنامه زمانبندی را ذخیره می‌کند.

را وارد نموده و در آخر گزینه OK را انتخاب نمائید. 

 

چنانچه برنامه زمانبندی را به صورت Template ذخیره نمائید در زیر عبارت Hyperlink base عبارت Template فعال می‌شود و نام پروژه در جلوی آن نمایش داده می‌شود.

نکته : چنانچه چک باکس گزینه Save preview picture را فعال نمائید پس از اینکه پروژه را ذخیره نمودید در هنگامی که نرم افزار را به صورت خام باز می‌کنید و از مسیر File گزینه Open را انتخاب می‌‌کنید در قسمت Views با انتخاب گزینه Preview می‌توان تصویر کوچکی از برنامه زمانبندی را مشاهده نمائید.


/ 0 نظر / 66 بازدید