مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK

پیکره ی دانش مدیریت پروژه (PMBOK) اصطلاحی کلی است که مجموعه ی دانش موجود در حرفه ی مدیریت پروژه را تشریح می کند .

براساس PMBOK مدیریت پروژه عبارت است از" به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه". مدیریت پروژه از مجموعه ای از فرایند ها تشکیل شده است.

فرایند، مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌های به‌هم پیوسته بوده که برای دستیابی به مجموعه‌ای از محصولات، نتایج یا خدمات از پیش مشخص شده، انجام می‌شود.         

به طور کلی فرایند‌های مدیریت پروژه را می‌توان در قالب ۵ گروه زیر گروه‌بندی کرد:

  1. Initiating Processes       (فرایند‌های آغازین)
  2. Planning Processes       (فرایند‌های برنامه‌ریزی)
  3. Executing Processes     (فرایند‌های اجرایی)
  4. Controlling Processes  (فرایند‌های کنترلی)
  5. Closing Processes         (فرایند‌های اختتامی)
.......
 

 کلمات کلیدی : مدیریت پروژه ، دفتر مدیریت پروژه ،‌ چارچوب دانش مدیریت پروژه ،‌ PMBOK

/ 0 نظر / 85 بازدید