نوار سفید در گانت چارت در مایکروسافت پراجکت 2007

راه حل اساسی این مشکل این است که در جدول باید عرض ستون ID ، Indicator و Name را مطابق استاندارد تعریف نمائید . عرض ستون استاندارد در جدول برای ID : 6 ،  6: IndicatorوName : 24 می‌باشد با این راه حل ساده به راحتی می‌توان جدول را به شکل استاندارد درآورد . ماکروسافت پراجکت 2007 دارای ایرادهای نهفته‌ای است که با جستجو می‌توان این ایرادها را پیدا و راه‌کارهایی که می‌توان به راحتی مشکلات را برطرف نمود ارائه کرد.

 

 

چنانچه با انجام این کارها باز هم مشکل حل نشد عرض نوار Header جدول را کمی زیادتر نمائید.

کلمات کلیدی : مایکروسافت پراجکت 2007،ماکروسافت پراجکت 2007، مایکروسافت پروجکت 2007، ماکروسافت پروجکت 2007، Microsoft Project 2007، آموزش نرم افزار کنترل پروژه ،‌ آموزش Microsoft Project 2007،‌‌آموزش مایکروسافت پراجکت 2007،‌‌‌ آموزش ماکروسافت پروجکت 2007

/ 0 نظر / 158 بازدید