ایجاد پروژه بر اساس الگوی ذخیره شده در مایکروسافت پراجکت 2010

3. در پنجره ظاهر‌شده New‌ بر روی الگوی مورد نظر کلیک کرده و سپس بر روی Ok‌ جهت باز‌کردن الگو کلیک کنید.


4. پروژه جدیدی بر اساس الگوی انتخاب‌شده، ایجاد شده که با اعمال تغییرات و ذخیره آن پروژه جدید ذخیره می‌شود.

 

کلمات کلیدی : مایکروسافت پراجکت 2010 ،ماکروسافت پراجکت 2010 ، مایکروسافت پروجکت 2010 ، ماکروسافت پروجکت 2010 ، Microsoft Project 2010 ، آموزش نرم افزار کنترل پروژه ،‌ آموزش Microsoft Project 2010 ،‌‌آموزش مایکروسافت پراجکت 2010 ،‌‌‌ آموزش ماکروسافت پروجکت 2010

/ 0 نظر / 88 بازدید