استفاده از Choice Fields در شرپوینت 2007

 ورود سریع و دقیق اطلاعات در شرپوینت یکی از نکات مهم در ثبت اطلاعات است. در برخی موارد خطاهای انسانی باعث بروز مشکلات بسیار زیادی برای سیستم های کاری شده و باعث ایجاد دوباره کاری‌ می‌شود.

برای جلوگیری از به وجودآمدن چنین مشکلاتی استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار کمک شایانی به کاربران می‌کند. یکی از این قابلیت‌ها استفاده از فیلدهایی با قابلیت انتخاب گزینه مورد نظر است (Choice Fields) است. با استفاده از این فیلدها می‌توان لیست اطلاعاتی را ایجاد‌کرده و کاربران فقط از لیست موجود اقدام به انتخاب گزینه مورد نظر نمایند.

یکی دیگر از مزایای استفاده از Choice Fields قابلیت گروه‌بندی منظم اطلاعات و رکوردها در پرتال می‌باشد.

برای استفاده از Choice Fieldsمراحل ذیل را دنبال کنید.

 ١- پس از ورود به لیست مورد نظر در شرپوینت از منوی Settings گزینه Create Columnرا انتخاب کنید. 

 

٢- در بخش Name and Typeپس از تعیین نام فیلد، گزینه (Choice (menu to choose from را انتخاب کنید.

٣- در بخش Additional Column Settings در قسمت  : Type each choice on a separate line لیست اطلاعات مورد نظر را به صورت ردیفی وارد کنید.

در زمان ورود اطلاعات در فیلد اطلاعاتی شاید در برخی اوقات لیست موجود در فیلد اطلاعاتی تکمیل نبوده و نمی‌توان فیلد را تکمیل کرد. ولی چنانچه در قسمت Allow 'Fill-in' choices:  گزینه Yes را انتخاب کنید. می‌توان قابلیت ورود اطلاعات اضافی توسط کاربر را ایجاد کرد. علاوه بر این باید در قسمت  Default value: باکس اطلاعاتی را خالی گذاشت. در نهایت گزینه OK را انتخاب کنید.

۴- در زمان ورود اطلاعات در فیلد مورد نظر قسمت Specify your own value را فعال کرده و در باکس پائین آن اطلاعات مورد نظر را وارد کنید.

 

/ 0 نظر / 67 بازدید