Enterprise Project Management

به منظور مدیریت بهتر پروژه‌ها و منابع نیاز به سیستم‌های جامع مدیریت پروژه به خصوص در سازمان‌هایی با محوریت پروژه‌ها احساس می‌شود. شرکت مایکروسافت سیستمی تحت عنوان ای‌پی‌ام (Enterprise Project Management ) را ارائه کرده است.

   EPM می‌تواند :  

        اطلاعات پروژه‌ها و گزارش‌های مربوطه را از طریق شبکه منتشر کرده دسترسی اشخاص به شکل کنترل شده به اطلاعات پروژه‌ها را فراهم سازد.  

        از طریق ثبت اطلاعات واقعی کارکرد اشخاص روی فعالیت‌های پروژه‌ها مدیریت بهینه‌ی منابع سازمانی را امکان پذیر    کند.

    امکانات کار گروهی و همکاری بین اعضای تیم پروژه را فراهم ساخته و از طریق سایت پروژه اطلاعات تسهیلاتی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی نظیر مستندات پروژه را برقرار می‌کند

   مجموعه EPM متشکل از نرم افزارهای زیر می‌باشد :

    Microsoft OfficeProject Professional   

  نرم‌افزار کاملی که مدیران پروژه توسط آن پروژه‌ها و منابع سازمانی را ایجاد و تغییر می‌دهند. این پروژه‌ها و منابع در بانک اطلاعاتی Project Server  ذخیره می‌شوند.  

      Microsoft Office ProjectServer

 

 

یک بانک اطلاعاتی Microsoft Project Server کاربرگ‌ها، گزارشات وضعیت ، گزارشات و مدل‌های Portfolio ، منابع سازمانی، یک قالب جامع سازمانی و الگوهایی (Template ) را برای تعریف سریعتر پروژه‌های جدید فراهم  می‌کند.

 

       Microsoft Project WebAccess                    

 

یک نرم‌افزار مبتنی بر وب که به اعضاء تیم ( Team Member ) ، مدیران پروژه‌ها و منابع، و مدیران سازمان اجازه می‌دهد که به اطلاعات  Project Server مانند کاربرگ‌ها و گزارشات دسترسی یابند.

     WindowsSharepoint Services

 یک نرم‌افزار مبتنی بر وب که به اعضاء تیم ، مدیران پروژه‌ها و منابع، و مدیران سازمان اجازه می‌دهد که در محیط وب به  تبادل اطلاعات ، اسناد ،  مکاتبات پروژه و در کل تمامی مواردی که در پروژه اتفاق می‌افتد دسترسی یابند.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید