آسان سازی نمایش راهنمای (Legend) برنامه زمانبندی مایکروسافت پراجکت

2. بر روی ردیف مورد نظر جهت پنهان‌سازی کلیک کنید

3. در ستون Name قبل از عنوان علامت ستاره (*) را به عنوان پیشوند وارد کنید.

4. مراحل 1تا 3 را برای عناوین دیگر تکرار کنید

5. گزینه OK را برای تکمیل فرایندکاری انتخاب کنید.

 

ماکروسافت پراجکت 2010

1. در تب Format در گروه Bar Styles از منوی آبشاری Format گزینه Bar Styles را انتخاب کنید.

2. بر روی ردیف مورد نظر جهت پنهان‌سازی کلیک کنید.

3. در ستون Name قبل از عنوان علامت ستاره (*) را به عنوان پیشوند وارد کنید.

4. مراحل 1تا 3 را برای عناوین دیگر تکرار کنید

5. گزینه OK را برای تکمیل فرایندکاری انتخاب کنید.

نکته: در مثالی عناوین External Task ، Deadline ، Rolled Up Task، Rolled Up Milestone، Rolled Up Progress پنهان شده اند.

/ 0 نظر / 69 بازدید