فیلد نشانگرها در مایکروسافت پراجکت 2007

فیلد نشانگرها ،‌ نشانگرهایی که انواع مختلف اطلاعات درباره فعالیت یا‌ منابع را نمایش می‌دهد نشان می‌دهد. به عنوان مثال نشانگر تکمیل‌شده  به شما هشدار می‌دهد که فعالیت تکمیل‌شده است و نشانگر یادداشت  به معنی این است که یادداشت درباره فعالیت یا منبع پیوست شده است.

بر خلاف دیگر فیلدها ، فیلد نشانگرها با یک آیکون به جای یک کلمه یا عبارت قرار می‌گیرد.

نشانگرهای فیلد فعالیت

نوع ورودی

 این نوع نشانگرها از نوع محاسباتی هستند ( اطلاعاتی که در این نوع فیلدها وجود دارد بوسیله اطلاعات دیگر فیلدها تامین می‌شود)

چگونگی محاسبه

 ماکروسافت پراجکت 2007 نشانگر مناسب را در فیلد نشانگرها ، هنگامی که شرایط مورد نظر محقق گردید نمایان می‌کند . برای مثال هنگامی که یک فعالیت تکمیل گردید . ماکروسافت پراجکت 2007 به صورت خودکار نشانگر تکمیل‌شده را در فیلد نشانگرهای فعالیت اضافه می‌کند. هنگامی که یادداشتی برای یک فعالیت وارد یا دریافت کردید ، ماکروسافت پراجکت نشانگر  را اضافه می‌کند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 70 بازدید