تنظیم نوع زمانبندی فعالیت‌ها در مایکروسافت پراجکت 2010

جهت تغییر حالت فعالیت‌ها از Manually به Automatically مراحل ذیل را انجام دهید:

  1. فعالیت‌های مورد نظر را انتخاب کنید.
  2. از زبانه Task در بخش Tasks بر روی Auto Schedule کلیک کنید.
به نوعی دیگر می‌توان از ابتدای ورود فعالیت‌ها در برنامه نوع محاسبه زمانبندی فعالیت ها را بر اساس Auto Schedule تعریف کرده و دیگر نیازی به تغییرات بعدی نداشته باشیم. برای این کار کافی است Mode فعالیت‌ها را از ابتدا بر روی Auto Schedule تعریف کنیم.
از زبانه Task در بخش Tasks بر روی Auto Schedule کلیک کنید.

کلمات کلیدی : مایکروسافت پراجکت 2010 ،ماکروسافت پراجکت 2010 ، مایکروسافت پروجکت 2010 ، ماکروسافت پروجکت 2010 ، Microsoft Project 2010 ، آموزش نرم افزار کنترل پروژه ،‌ آموزش Microsoft Project 2010 ،‌‌آموزش مایکروسافت پراجکت 2010 ،‌‌‌ آموزش ماکروسافت پروجکت 2010

/ 0 نظر / 305 بازدید