نمایش فعالیت‌های فیلترشده در کنار سایر فعالیت‌ها در مایکروسافت پراجکت 2007

گاهی اوقات هنگامی که فعالیت‌های پروژه را فیلتر می‌کنید شاید به این فکر باشید که آیا نمی‌توان فعالیتهای پروژه را به گونه‌ای فیلتر کرد که تمام فعالیت‌ها را مشاهده کرده و در بین آنها فعالیت‌های فیلتر‌شده را نیز به گونه‌ای دیگر و همزمان مشاهده کرد. در اینجا با مثالی این قابلیت را در نرم افزار Microsoft Project 2007 توضیح می‌دهم.

در شکل 1 کل فعالیت‌های پروژه را مشاهده می‌کنید و در شکل 2 همزمان با مشاهده تمام فعالیت‌های پروژه ، فعالیت‌های فیلتر‌شده را ( به رنگ قرمز ) نیز مشاهده می‌کنید.


شکل 1

شکل 2

در مثال عنوان شده هدف فیلتر‌کردن فعالیت‌هایی از پروژه است که درصد پیشرفت آنها 100% شده است.

برای رسیدن به نتایج فوق مرحل ذیل را انجام دهید:

    1. از منوی Project گزینه Filtered For و سپس گزینه More Filters را انتخاب کنید.
    1. برای ایجاد فیلتر جدید در پنجره More Filters گزینه New را انتخاب کنید.
    1. برای فیلتر جدید نام و مشخصات فیلتر را وارد کنید و همچنین برای مثال عنوان‌شده لازم است از فیلد Complete% استفاده کرده و مقدار این فیلد را مساوی 100 قرار داده تا فعالیت‌هایی که درصد پیشرفت آنها 100 است را فیلتر کند.


  1. سپس برای اعمال قابلیت Highlight در پنجره More Filters پس از انتخاب فیلتر مورد نظر گزینه Highlight را انتخاب کنید و تاثیر آن را در برنامه زمانبندی مشاهده کنید.

با انتخاب گزینه Highlight برنامه زمانبندی همانند شکل 2 که در بالا نمایش داده شده است مشاهده می‌شود.

 

/ 0 نظر / 50 بازدید