تنظیمات متن در مایکروسافت پراجکت 2007

تایپ کلمه انگلیسی در پرانتز بعد از کلمه فارسی

روش اول :
1. کلمه فارسی را تایپ نمائید.
2. کلید F2 را بزنید.
3. کلید Home را بزنید و سپس ابتدا کلید ) + Shift و سپس ( + Shift را بزنید.
4. کلید Space را برای ایجاد فاصله بین کلمه فارسی و انگلیسی بزنید.
5. با زدن کلید جهت نمای سمت چپ (Left Arrow Key) وارد پرانتز شده و کلمه انگلیسی مورد نظر را تایپ نمائید.


روش دوم :
1. کلمه فارسی را تایپ نمائید.
2. کلید F2 را بزنید.
3. کلید Home را بزنید و سپس ابتدا کلید ) + Shift را بزنید.
4. کلمه انگلیسی مورد نظر را تایپ نمائید.
5. کلید ( + Shift را بزنید.
6. کلید Space را برای ایجاد فاصله بین کلمه فارسی و انگلیسی بزنید.


تایپ کلمه فارسی در پرانتز بعد از کلمه فارسی

1. کلمه فارسی را تایپ نمائید.
2. کلید F2 را بزنید.
3. کلید Home را بزنید و سپس ابتدا کلید ) + Shift و سپس ( + Shift را بزنید.
4. کلید Space را برای ایجاد فاصله بین دو کلمه فارسی بزنید.
5. با زدن کلید جهت نمای سمت چپ (Left Arrow Key) وارد پرانتز شده و کلمه فارسی مورد نظر را تایپ نمائید.تایپ کلمه انگلیسی بین دو کلمه فارسی

این روش برای تایپ کلمه انگلیسی ( بدون پرانتز یا داخل پرانتز) همراه با کلمه فارسی قابل استفاده می باشد.
1. کلمه فارسی را تایپ نمائید.
2. کلید F2 را بزنید.
3. پس از تایپ کلمه انگیسی ( در پرانتز یا بدون پرانتز ) کلید Home را بزنید.
4. زبان را به فارسی تغییر دهید.( می توان با استفاده از کلیدهای Alt + Shift نیز این کار را انجام داد)
5. کلمه فارسی را تایپ نمائید.
6. کلید Space را برای ایجاد فاصله بین کلمه فارسی و انگلیسی بزنید.


تایپ کلمه فارسی بعد از کلمه انگلیسی
1. کلمه انگلیسی را تایپ نمائید.
2. کلید F2 را بزنید.
3. کلید Home را بزنید.
4. زبان را به فارسی تغییر داده ( می توان با استفاده از کلیدهای Alt + Shift نیز این کار را انجام داد) و کلمه فارسی مورد نظر را تایپ نمائید.
5. کلید Space را برای ایجاد فاصله بین کلمه فارسی و انگلیسی بزنید.

/ 1 نظر / 1223 بازدید
محسن

سال هاست تو محیط های غیر قابل فرمت بندی تایپ مانند این نرم افزار فارسی و انگلیسی را با بی حوصلگی در کنار هم تنظیم می کنم. از حوصله کردنتان در فرموله در آوردن متشکرم.[گل]