ایجاد آیتم جدید در شرپوینت 2007

لیست‌های شرپوینت محلی برای ذخیره اطلاعات سازمانی و مواردی است که نیاز به ذخیره در سایت جهت دستیابی سریع در آینده می‌باشد.

برای ایجاد آیتم جدیدی در SharePoint موارد ذیل را انجام دهید:

۱- به لیست مورد نظر در شرپوینت با استفاده از میله دسترسی سریع (Quick Launch) وارد شوید.

۲- از منوی New گزینه New Item را انتخاب کنید.

۳- مقادیر مورد نظر را در فرم باز شده ( فیلدهای اطلاعاتی در لیست‌های مختلف بستگی به لیستی دارد که در مرحله ۱ انتخاب کردید ) تکمیل نموده و سپس گزینه OK را برای تکمیل ثبت آیتم انتخاب کنید.

/ 0 نظر / 69 بازدید