Multiple undo در مایکروسافت پراجکت 2007

یکی از مواردی که در نرم‌افزار ماکروسافت پراجکت ۲۰۰۷ وجود دارد و نیاز اکثر کاربران را برطرف می‌کند قابلیت Undo در نرم‌افزار است با استفاده از این قابلیت در نرم‌افزار می‌توان مشکلات و مسائل به وجود آمده را به راحتی برطرف کرد.

تعداد Undoهایی که می‌توان‌در نرم‌افزار انجام داد حداکثر  ۹۹ عملیات می باشد.

تعیین تعداد Undoها

١. از منوی Tools گزینه Options را انتخاب کنید.

٢. در تب General در بخش General options for Microsoft Office Project  در باکس جلوی گزینه Undo levels تعداد Undoها را وارد کنید.

کلید دسترسی سریع به Undo و Redo  به ترتیب CTRL+Z  و CTRL+Y می‌باشد. همچنین می‌توان از منوی Edit نیز برای دسترسی یه گزینه‌های Undo و Redo استفاده کرد.

دکمه جهت دار آبشاری گزینه های Undo و Redo به کاربران اجازه می‌دهد به سطوح مورد نظر در برنامه دسترسی یابند.

به طور واضح استفاده از گزینه‌های Undo و Redo ابزاری مفید برای کاربران است ولی دارای محدودیت‌هایی ( با توجه به راهنمای ماکروسافت ) برای استفاده می‌باشند که از آن جمله می‌توان به عملیات‌های ذیل اشاره کرد که نمی‌توان از ابزار Undo استفاده کرد.

1. باز‌کردن پروژه سازمانی (Opening an enterprise project )

2. ذخیره پروژه (Saving the project )

3. انتشار پروژه در سرور (Saving the project )

4. حذف زیر پروژه ( Deleting an inserted subproject)

5. تغییرات ایجاد‌شده در Organizer (Changes made in the Organizer)

6. اضافه ‌کردن منابع از پراجکت سرور (Adding resources from Project Server)

7. قراردادن پروژه دیگری از پراجکت سرور (Inserting another project from Project Server)

8. تغییر ویژگیهای فیلدهای سفارشی (Changing custom field properties)

9. بستن پروژه‌ای که شامل لینک‌هایی به پروژه‌های باز‌شده دیگر دارد (Closing an open project that contains cross project links to another open project)

10. بستن پروژه باز‌شده (Closing the only open project)

/ 0 نظر / 55 بازدید