مدیریت پروژه نوین

مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و سیستم مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)

استفاده از تاریخ شمسی در مایکروسافت پراجکت (استفاده از Date Converter)

با افزایش تعداد پروژه‌ها استفاده از نرم افزارهای کنترل پروژه در سازمان‌ها و شرکت‌ها جهت برنامه‌ریزی پروژه‌ها رونق بسیاری گرفته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1176 بازدید
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
4 پست
خرداد 91
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
18 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
4 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
5 پست