مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات

پیکره ی دانش مدیریت پروژه (PMBOK) اصطلاحی کلی است که مجموعه ی دانش موجود در حرفه ی مدیریت پروژه را تشریح می کند .

براساس PMBOK مدیریت پروژه عبارت است از" به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه". مدیریت پروژه از مجموعه ای از فرایند ها تشکیل شده است.

فرایند، مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌های به‌هم پیوسته بوده که برای دستیابی به مجموعه‌ای از محصولات، نتایج یا خدمات از پیش مشخص شده، انجام می‌شود.         

به طور کلی فرایند‌های مدیریت پروژه را می‌توان در قالب ۵ گروه زیر گروه‌بندی کرد:

 1. Initiating Processes       (فرایند‌های آغازین)
 2. Planning Processes       (فرایند‌های برنامه‌ریزی)
 3. Executing Processes     (فرایند‌های اجرایی)
 4. Controlling Processes  (فرایند‌های کنترلی)
 5. Closing Processes         (فرایند‌های اختتامی)
.......
 

 کلمات کلیدی : مدیریت پروژه ، دفتر مدیریت پروژه ،‌ چارچوب دانش مدیریت پروژه ،‌ PMBOK
:: برچسب‌ها: مدیریت پروژه, pmbok, دفتر مدیریت پروژه
ن : پرتو کشکولی
ت : سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/٤
نظرات ()

در مطلب قبل در رابطه با دفتر مدیریت پروژه مطلب کوتاهی ارائه شد در این بخش در رابطه با وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان مواردی ارائه می‌گردد.

به طور کلی وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان عبارتند از:

۱- فرهنگ سازی و استقرار نظامها و روشها

 • مدیریت متمرکز و یکپارچه‌سازی شیوه مدیریت پروژه‌ها
 • تعریف و توسعه فرهنگ مدیریت پروژه در سطح سازمان
 • تعریف و پیاده‌سازی روالها، استانداردها و سیستم های مدیریت پروژه
 • استاندارد‌سازی نحوه تهیه برنامه‌ریزی، کنترل و گزارش‌دهی پروژه ها
 • تشخیص فرآیندهای مشترک در پروژه‌ها و ساماندهی آنها جهت کاهش هزینه‌ها 
 • پیاده‌سازی و پشتیبانی متدولوژی مدیریت پروژه سازمان
 • همکاری در تعریف، پیاده‌سازی و مدیریت طرح جامع سازمان
 • پیاده‌سازی، هدایت و پشتیبانی مدیریت  سبد پروژه و مدیریت برنامه بر مبنای چارچوب و متدولوژی تعریف شده
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود فرآیندهای سازمانی درجهت حمایت از مدیریت سبد پروژه‌ها
 • پیاده‌سازی و نظارت بر نظام مدیریت کیفیت در پروژه‌ها
 • تعریف و هدایت مدیریت ریسک در پروژه‌ها

۲- تعیین معیارها و نظارت بر اجرای آنها

 • سنجش عملکرد تمامی پروژه‌ها در مقایسه با مبناها و معیارهای تعریف شده سازمان و حذف پروژه‌هایی که با استراتژی های سازمان همخوانی ندارند.
 • تعریف معیارهای لازم جهت ارزیابی و اولویت بندی پروژه‌ها      

 

 

 کلمات کلیدی : مدیریت پروژه ، دفتر مدیریت پروژه ،‌ چارچوب دانش مدیریت پروژه ،‌ PMBOK
:: برچسب‌ها: دفتر مدیریت پروژه, pmbok, مدیریت پروژه
ن : پرتو کشکولی
ت : یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٦
نظرات ()

مهمترین عامل کلیدی موفقیت سازمان‌های پروژه محور، مدیریت صحیح پروژه‌ها و طرح‌ها است و طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه (Project Management Office) عمده‌ترین مکانیزمی است که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش‌های دفاتر مدیریت پروژه متنوع و گوناگونند، اما در نهایت مأموریت آن‌ها ایجاد ساز و کار لازم به منظور مدیریت یکپارچه طرح‌ها و پروژه‌های سازمان‌ها برای اتمام به موقع، باکیفیت و در چارچوب هزینه‌های پیش‌بینی شده است.

درباره دفتر مدیریت پروژه تعاریف متعددی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

۱- واحد سازمانی برای متمرکز و هماهنگ نمودن مدیریت کلیه پروژه‌های سازمانی تحت قلمرو خود.  (PMBOK Guide 3rd Edition 2004)

2- دفتر مدیریت پروژه ابزاری است برای تسهیل مدیریت پروژه‌ها،ارتقاء مدیریت پروژه در سطح سازمان ، مدیریت سبد پروژه‌ها و برقراری ارتباط میان استراتژی سازمان با پروژه‌ها.   (Crawford 2002)

3- دفتر مدیریت پروژه نهادی است متشکل از گروهی از افراد درون سازمانی که قدرت تصمیم‌گیری راجع به کلیه امور پروژه‌ها را دارند.  (Cleland & Kerzner,1995)

جایگاه قرارگیری دفتر مدیریت پروژه در سازمان پروژه محور

 کلمات کلیدی : مدیریت پروژه ، دفتر مدیریت پروژه ،‌ چارچوب دانش مدیریت پروژه ،‌ PMBOK
:: برچسب‌ها: دفتر مدیریت پروژه, pmbok, مدیریت پروژه
ن : پرتو کشکولی
ت : یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٦
نظرات ()