مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات

پروژه‌ در زمان شکل‌گیری با اهداف و انگیزه‌های متعالی شکل می‌گیرد ولی متاسفانه پس از شروع پروژه و در طول زمان کم‌کم با بحران‌های متعددی روبرو می‌شود که این بحران‌ها شکست پروژه را باعث می‌شوند.

دکتر J.Davidson یکی از  بهترین مدیران پروژه شرکت Oracles دلایل متعددی را برای شکست در پروژه‌ها عنوان کرده است که در ذیل به آنها اشاره شده است :

١. همزمان با روند اجرا و پیشرفت پروژه که اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تری از پروژه بدست می‌آید تخمین‌ هزینه اولیه و زمانبندی متاسفانه به روز نمی‌شود و همین امر موجب نقص در روند اجرای پروژه و پیش‌بینی ادامه کار خواهد شد.

٢. برنامه زمانبندی و برنامه‌ریزی به درستی اجرا نشده و یا از آن به عنوان راهنما و مرجعی برای پروژه‌ها بعدی استفاده می‌کنند.

٣. مدیران پروژه به اندازه کافی آموزش‌های مربوط به مدیریت پروژه و مهارتهای پایه‌ای را ندیده‌اند در نتیجه مکرراً اشتباهات یکسانی را در پروژه‌ها مرتکب می‌شوند.

۴. تئوری‌های مدیریت پروژه در عمل به کار گرفته نمی‌شوند. این امر در روحیات و نحوه مدیریت پروژه در بسیاری از مدیران پروژه دیده می‌شود که استفاده از این تئوری‌ها را اتلاف زمان می‌دانند و از زمان به منظور تصحیح اشکالات و نواقص کار خود استفاده می‌کنند.

۵. محدوده پروژه مرتباً تغییر می‌کند.

۶. از متدولوژی‌های نامناسب و نادرست در پروژه استفاده می‌شود.

٧. نیازها در پروژه تغییرات عمده‌ای می‌کنند.

٨. ارتباطات در پروژه بسیار ضعیف است و این امر باعث خواهد شد روند اجرای فعالیت‌ها با کندی صورت گیرد.

٩. کنترل‌ها و بازرسی‌ها در پروژه ناقص انجام شده و باعث می‌شود کارهایی به غلط در پروژه انجام شده و پس ازمدتی نیاز به دوباره‌کاری باشد.
:: برچسب‌ها: مدیریت پروژه, کنترل پروژه, دفتر مدیریت پروژه
ن : علی شهبا
ت : یکشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٤
نظرات ()