مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات

محدوده تاریخ در مایکروسافت پراجکت 2010 و نسخه‌های قبل از تاریخ 1984/1/1 تا 2049/12/31 می‌باشد. این بدین معنی است که می‌توانید پروژه‌هایی را برنامه‌ریزی کنید که در این محدوده تاریخ انجام می‌شود.

برای تست این نکته می‌توانید در Project Information در یکی از فیلدهای تاریخ (Datepicker) تاریخی بیشتر از تاریخ پایان و یا کمتر از تاریخ شروع وارد کنید.


پنجره خطای ذیل در خصوص تاریخ نامعتبر ظاهر می‌شود.

 

سوالی که بیشتر کاربران دارند در خصوص راهکار مایکروسافت جهت پاسخگویی به محدوده تاریخ بیشتر در آینده است ، که این سوال در مایکروسافت پراجکت 2013 پاسخ داده شده است.

در مایکروسافت پراجکت 2013 ،‌ تاریخ پایان محدوده زمانی به مدت 100 سال اضافه شده است و از تاریخ 2049/12/31 به تاریخ 2149/12/31 تغییر کرده است.

کلمات کلیدی : مایکروسافت پراجکت 2013 ، ماکروسافت پراجکت 2013 ، مایکروسافت پروجکت 2013 ، ماکروسافت پروجکت 2013 ، Microsoft Project 2013 ، آموزش نرم افزار کنترل پروژه ،‌ آموزش Microsoft Project 2013 ،‌‌آموزش مایکروسافت پراجکت 2013 ،‌‌‌ آموزش ماکروسافت پروجکت 2013
:: برچسب‌ها: مایکروسافت پراجکت 2013, microsoft project 2013
ن : علی شهبا
ت : یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٩
نظرات ()