مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Enterprise Project Management

به منظور مدیریت بهتر پروژه‌ها و منابع نیاز به سیستم‌های جامع مدیریت پروژه به خصوص در سازمان‌هایی با محوریت پروژه‌ها احساس می‌شود. شرکت مایکروسافت سیستمی تحت عنوان ای‌پی‌ام (Enterprise Project Management ) را ارائه کرده است.

   EPM می‌تواند :  

*        اطلاعات پروژه‌ها و گزارش‌های مربوطه را از طریق شبکه منتشر کرده دسترسی اشخاص به شکل کنترل شده به اطلاعات پروژه‌ها را فراهم سازد.  

*        از طریق ثبت اطلاعات واقعی کارکرد اشخاص روی فعالیت‌های پروژه‌ها مدیریت بهینه‌ی منابع سازمانی را امکان پذیر    کند.

*    امکانات کار گروهی و همکاری بین اعضای تیم پروژه را فراهم ساخته و از طریق سایت پروژه اطلاعات تسهیلاتی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی نظیر مستندات پروژه را برقرار می‌کند

   مجموعه EPM متشکل از نرم افزارهای زیر می‌باشد :

    Microsoft Office Project Professional   

  نرم‌افزار کاملی که مدیران پروژه توسط آن پروژه‌ها و منابع سازمانی را ایجاد و تغییر می‌دهند. این پروژه‌ها و منابع در بانک اطلاعاتی Project Server  ذخیره می‌شوند.  

      Microsoft Office Project Server

 

 

یک بانک اطلاعاتی Microsoft Project Server کاربرگ‌ها، گزارشات وضعیت ، گزارشات و مدل‌های Portfolio ، منابع سازمانی، یک قالب جامع سازمانی و الگوهایی (Template ) را برای تعریف سریعتر پروژه‌های جدید فراهم  می‌کند.

 

       Microsoft Project Web Access                    

 

یک نرم‌افزار مبتنی بر وب که به اعضاء تیم ( Team Member ) ، مدیران پروژه‌ها و منابع، و مدیران سازمان اجازه می‌دهد که به اطلاعات  Project Server مانند کاربرگ‌ها و گزارشات دسترسی یابند.

     Windows Sharepoint Services

 یک نرم‌افزار مبتنی بر وب که به اعضاء تیم ، مدیران پروژه‌ها و منابع، و مدیران سازمان اجازه می‌دهد که در محیط وب به  تبادل اطلاعات ، اسناد ،  مکاتبات پروژه و در کل تمامی مواردی که در پروژه اتفاق می‌افتد دسترسی یابند.