مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Local Cache در پراجکت سرور 2010

هنگامی که در مایکروسافت پراجکت تحت سرور پروژه‌ای را از پراجکت سرور باز می‌کنید ، ‌پروژه مذکور از Cache استفاده کرده و در محلی در کامپیوتر و یا در پروفایل شما ذخیره می‌شود. در موارد بعدی که مجدداً اقدام به باز‌کردن پروژه از پراجکت سرور می‌کنید در پنجره File Open در مایکروسافت پراجکت لیستی از پروژه‌های Cache‌شده را مشاهده می‌کنید.

Local Cache در پس زمینه مایکروسافت پراجکت 2010 کار کرده و زمان پاسخگویی سرور در تبادل اطلاعات بین پراجکت سرور و مایکروسافت پراجکت را در کمترین زمان ممکن بهبود داده و انتقال اطلاعات را از مایکروسافت پراجکت 2010 به پراجکت سرور 2010 به نحو بهتری انجام می‌دهد.

نکته: همیشه تمام تغییرات ابتدا در Cache و سپس در سرور ذخیره می‌شوند.