مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات
انتشار Service Pack 1 پراجکت سرور 2013 و مایکروسافت پراجکت 2013

بالاخره پس از چندماه انتظار مایکروسافت Service Pack 1 پراجکت سرور 2013 و مایکروسافت پراجکت 2013 را منتشر کرده و بخش عمده‌ای از مشکلات و ایرادهای این نرم افزار‌ها را برطرف کرد.

نکته مهم : قبل از استفاده از Service Pack 1 در سرور اصلی حتماً از عدم ایجاد اختلال و اشکال در سایت‌های PWA مطمئن شوید. برای این کار Service Pack 1 را بر روی سرور تست نصب کرده و پس از اطمینان از عملکرد آن اقدام به نصب بر روی سرور اصلی کنید.

کاربرانی که از نرم افزار مایکروسافت پراجکت 2013 استفاده می‌کنند و جهت رفع نگرانی‌های خود به دنبال به‌روزرسانی محصولات 2013 بودند می‌توانند فایل‌های به‌روزرسانی را دریافت و نصب کنند.

 

d

d

Service Pack 1 پراجکت 2013

Service Pack 1 پراجکت سرور 2013

در ذیل راهکارهایی که با انتشار Service Pack 1 برای مایکروسافت پراجکت 2013 و پراجکت سرور 2013 ارائه شده است لیست شده است.

clip_image001[84] If the view (resource or tasks) has one column that has a dependent read-only column, the paste action will try to override the read-only column and will generate an error message

clip_image001[85] Close Tasks to Updates view disappears when switching to Project Server Permissions mode

clip_image001[86] When migrating projects with project-level calendars to Project 2013 from earlier versions, in some instances the default Project calendar can conflict with the calendars in the MPP file, leading to unexpected scheduling discrepancies Additionally, when expanding a subproject inside of a master project, rollup custom fields can display the value "#ERROR" or no value at all until the subproject is opened and a recalc is forced

clip_image001[87] If a view uses an interactive filter, that filter will be removed from the view definition if a user cancels setting the filter when applying the view

clip_image001[88] Importing a project from Excel may fail to properly set the task progress

clip_image001[89] Documents, Issues, and Risks sections on the Task Details page don’t display links