مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ویرایش سریع اطلاعات در شرپوینت 2010

در برخی مواقع پس از ثبت اطلاعات در لیست‌ها و کتابخانه‌های مختلف شرپوینت نیاز به ویرایش اطلاعات وجود دارد. برای ویرایش لازم است صفحه ویرایش رکورد مورد نظر باز‌شده و اطلاعات مورد نیاز بازنگری شود.

استفاده از این روش کمی وقت گیر است در ادامه روشی جهت ویرایش سریعتر رکوردهای شرپوینت معرفی شده است.

01-Edit Properties

نماهای (Views) مختلف در شیرپوینت 2010 را می‌توان به گونه‌ای پیکربندی کرد که فقط جهت نمایش اطلاعات نباشد و بتوان علاوه بر نمایش اطلاعات جهت ویرایش و ورود اطلاعات جدید نیز استفاده کرد.