مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات
نمایش آیکون PDF در مستندات موجود در شیرپوینت 2010

یکی از مواردی که در سایت‌های شیرپوینت 2007 نقص محسوب می شد عدم نمایش آیکون فایل‌های PDF در کتابخانه اسناد ( Document Library) بود. با ورود شیرپوینت 2010 به عرصه فناوری اطلاعات باز همین نقص وجود داشته و لازم است برای نمایش آیکون فایل‌های PDF در پرتال از روش زیر استفاده کنید.

  1. آیکون PDF را از اینجا ذخیره کرده و نام آن را به PDF.gif تغییر دهید.

 2. آیکون PDF را در مسیر زیر کپی کنید.

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\IMAGES