مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات
ذخیره برنامه زمانبندی به عنوان الگو در مایکروسافت پراجکت 2010

شاید برای شما هم پیش آمده که برنامه زمانبندی برای پروژه‌ای تهیه کرده و در طول سالیان مختلف با این نوع پروژه‌ها زیاد  برخورد داشته و از برنامه زمانبندی قبلی کپی تهیه کرده و برای پروژه جاری ویرایش و استفاده کنید. این یک راه برای استفاده از تجارب قبلی است(البته چنانچه برنامه زمانبندی قبلی را در محل مناسب ذخیره کرده و بتوانید به راحتی به آن دست پیدا کنید) اما راه نرم افزاری راحتتری برای استفاده از تجارب قبلی وجود دارد و آن استفاده از الگوهای ذخیره شده در سیستم است.

با استفاده از قابلیت ذخیره Templateهای مختلف برنامه زمانبندی می‌توان به راحتی در زمان مورد نظر از این قابلیت استفاده کرده و با کمی ویرایش به برنامه جدید دست یافت.

برای استفاده از قابلیت Template در مایکروسافت پراجکت مراحل ذیل را انجام دهید:

1. پس از ایجاد برنامه زمانبندی آن را در جایی در کامپیوتر ذخیره کنید.

2. سپس برنامه زمانبندی مورد نظر را باز کرده و از زبانه File‌ بر روی Save As کلیک کنید.

 


کار با ماکروها در مایکروسافت پراجکت 2010

ماکرو (Macro) در حقیقت دستورات و عملیات ضبط شده‌ای است که در مواقع نیاز با یک کلیک فراخوانی می‌شوند. کاربرد آن‌ها مشخص است : مجموعه عملیاتی که باید هر بار تکرار کنید را در قالب یک ماکرو تعریف می‌کنید و از این پس به جای انجام تمامی کارهای لازم ، باید ماکروی ضبط شده را Run کنید.

فرض کنید پروژه‌ای در دست دارید که شامل چندین فاز بوده و در هر فاز گروهی از فعالیت‌ها تکرار می‌شوند به جای کپی کردن فعالیت‌های تکراری می‌توانید با استفاده از ماکرو فعالیت‌های تکراری را در هر بخش از برنامه زمانبندی استفاده کنید. مثال دیگری که می‌توان کاربرد ماکروها را نشان داد ایجاد یک تقویم با ویژگی های منحصر به فرد و استفاده از آن در پروژه‌های دیگر ( این امر در صورتی محقق می‌شود که مراحل مختلف ایجاد تقویم توسط ماکرو ضبط‌ شده باشد)

 1. در زبانه View از بخش Macros بر روی Macros کلیک کنید.

2. با کلیک بر روی Macros لیست آبشاری مربوط به ماکرو ظاهر می‌شود. بر روی  ...Record Macro کلیک کنید.