مفاهیم کنترل ، مدیریت پرو‍ژه و راهکار مدیریت پرو‍ژه سازمانی (EPM)
 
آخرین مطالب
 
صفحات
آسان سازی نمایش راهنمای (Legend) برنامه زمانبندی مایکروسافت پراجکت

شاید برای همکارانی که از مایکروسافت پراجکت استفاده می‌کنند پیش آمده باشد زمانی که می‌خواهند برنامه زمانبندی پروژه را برای استفاده مدیر پروژه یا ... پرینت بگیرند با مشکل عرض زیاد راهنمای گانت چارت (Legend) روبرو شده باشند و به دلیل عرض زیاد Legend نمی‌توانند برنامه زمانبندی را در تعداد صفحات دلخواه پرینت کنند.

از طرفی مایل به حذف Legend به دلیل کمکی که در تفسیر برنامه زمانبندی و راهنمای تشخیص فعالیت‌ها و ... می‌کند، نیستند پس چاره کار چیست؟

برای رفع این مشکل باید نوار Legend را ویرایش کرده تا اطلاعات اضافی را نمایش ندهد.

ماکروسافت پراجکت 2003 و 2007

1. از منوی Format گزینه Bar Styles را انتخاب کنید.


کلیدهای میانبر درMicrosoft Project 2010

ماکروسافت پراجکت 2010 بیشترین کارایی را در مدیریت برنامه زمانبندی برای کاربران فراهم می‌آورد یکی از مواردی که در تهیه و مدیریت برنامه زمانبندی پروژه به کاربران کمک کرده و باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود ، آشنایی با کلیدهای میانبر و استفاده از آنها در برنامه زمانبندی است.

تعدادی از کلیدهای میانبری که در نرم افزار ماکروسافت پراجکت و برنامه زمانبندی استفاده می‌شود در ذیل آورده شده است.

  

کلمات کلیدی : مایکروسافت پراجکت 2010 ، ماکروسافت پراجکت 2010 ، مایکروسافت پروجکت 2010 ، ماکروسافت پروجکت 2010 ، Microsoft Project 2010 ، آموزش نرم افزار کنترل پروژه ،‌ آموزش Microsoft Project 2010 ،‌‌آموزش مایکروسافت پراجکت 2010 ،‌‌‌ آموزش ماکروسافت پروجکت 2010